Credits - Director and Time Lapse Photographer: Jamie Scott, Music: Jim Perkins, Copy: Marvin Pupping

Tuin voor Alle Zielen.
Wees welkom en herdenk.

Tuin voor Alle Zielen is een klein, groen en intiem herdenkingsmoment. Het is een geschenk van de gemeentelijke begraafplaatsen van Amsterdam. Alle vrijwilligers en medewerkers van de begraafplaatsen helpen mee.

Op woensdag 1 november 2023 herdachten we de overledenen van het afgelopen jaar in de Tuin voor Alle Zielen. Nabestaanden waren tussen 12.00 en 18.00 uur welkom op begraafplaatsen De Nieuwe Ooster en Noorder.

Het was een speciale middag voor mensen die recent iemand hebben verloren. Ongeveer 1100 nabestaanden hebben hun geliefde herdacht en een bloembol geplant. Na de winter bloeien de bolletjes in onze Tuin voor Alle Zielen.

 

 

Het is niet meer mogelijk om foto's te uploaden.